Asbestdeskundige examen CAT 1, 2, 3a of 3b

Het examen Asbestdeskundige is de volgende stap op weg naar het persoonscertificaat Asbestdeskundige.

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor categorie 1, 2, 3a of 3b.

€ 765,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. De overheid eist dat er toezicht is op alle werkzaamheden waarbij asbestvezels vrij kunnen komen. Om als toezichthouder het werk goed te kunnen uitvoeren, is de opleiding tot Asbestdeskundige ontwikkeld.

De categorieën 1, 2, 3a en 3b:

 • CAT 1:    ADK Toezicht en Handhaven, inclusief monstername
 • CAT 2:    ADK Toezicht en Handhaven, exclusief monstername 
 • CAT 3a:  ADK Procesverbetering en –bewaking Asbestinventarisatie
 • CAT 3b:  ADK Procesverbetering en –bewaking Asbestverwijdering

Hieronder wordt toelichting gegeven op de doelgroep per module en wat u kunt verwachten per module.

DOELGROEP

 • CAT 1: Inspecteur OD 
 • CAT 2: Inspecteur SZW, Auditor CKI Proces, BOA, Vergunningenmedewerker, Milieuagent en de medewerkers Tactische Opsporing van de teams milieu 
 • CAT 3a: Interne auditor, Technisch eindverantwoordelijke en Kwaliteitscoördinator 
 • CAT 3b: Interne auditor en Kwaliteitscoördinator

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • CAT 1: een theorie-examen met 65 gesloten vragen en een praktijkexamen met de onderdelen: documentcontrole, audit en communicatie
 • CAT 2: een theorie-examen met 60 gesloten vragen en een praktijkexamen met de onderdelen: documentcontrole, audit en communicatie
 • CAT 3a: een theorie-examen met 50 gesloten vragen en een praktijkexamen met de onderdelen: documentcontrole en audit
 • CAT 3b: een theorie-examen met 60 gesloten vragen en een praktijkexamen met de onderdelen: documentcontrole en audit
 • Het theorie gedeelte duurt maximaal 90 minuten en een kandidaat is geslaagd als hij ten minste 68% van het te behalen aantal punten heeft behaald
 • Het praktijk gedeelte duurt maximaal 90 minuten en kan uit één of meerdere praktijkopdrachten bestaan. Een kandidaat is geslaagd voor het praktijk gedeelte als hij: a. ten minste 70% van de te behalen punten heeft behaald; en b. geen fatale fout heeft gemaakt.
 • Het is toegestaan om in meerdere categorieën examen te doen. Op het behaalde certificaat wordt de categorie vermeld.
 • Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist het persoonscertificaat Asbestdeskundige, met een geldigheid van 3 jaar.

EXAMENBUREAU

 • Uw aanmelding wordt door ons doorgegeven aan het examenbureau
 • Zij zijn verantwoordelijk voor het opvragen van eventuele vereiste documenten en het opstellen en versturen van de factuur voor het examen

PE

Let op! alleen categorie I examen geldt voor PE punten. Overige categorieën gelden nog niet voor PE en dienen elke 3 jaar herhaald te worden.