Bedrijfshulpverlening in de zorg vraagt om een specifieke aanpak. Hoe ontruim je razendsnel een ziekenhuis gevuld met mensen die niet zelfredzaam zijn? Het St. Jans Gasthuis Weert oefent hier jaarlijks op aan de hand van levensechte scenario’s. Onlangs gingen 200 BHV’ers aan de slag met het ontruimen en het blussen van een brand. Willy Peeters, hoofd BHV van het ziekenhuis: ‘Na een korte behandeling van de theorie, bootsten de medewerkers in de oefening twee scenario’s na op de polikliniek. Die scenario’s werken we vooraf samen met Search uit. Ze passen bij de reële risico’s voor ons ziekenhuis en de aanwezige toestellen.’

De Hogeschool Rotterdam heeft SGS Search als opleider uitgekozen voor al haar BHV- opleidingen van alle locaties in Rotterdam. Daarbij gaat het om BHV-Basis en herhaling. Daarnaast worden de ploegleiders van de hogeschool door SGS Search opgeleid en worden ontruimingsoefeningen gedaan. Ook zijn er cursussen ontwikkeld voor de beheerders van de brandmeldinstallaties en een training voor het crisismanagement.