Koninklijke BAM Groep NV is een wereldwijd opererend bouw- en infrabedrijf met circa 20.000 medewerkers.
Binnen BAM ligt er een nadrukkelijke focus op het tijdig en goed opleiden van haar medewerkers.
SGS Search verzorgt sinds een paar jaar een breed pakket aan opleidingen.
Zo’n 100 tot 120 groepen volgen komend jaar de opleidingen VCA, BHV, EHBO, Asbest Herkennen en Asbestdeskundige.

Het Sint.Jans Gasthuis (SJG) in Weert behoort al zo’n 10 jaar tot onze opdrachtgevers.
Jaarlijks verzorgen we voor zo’n 250 medewerkers van het ziekenhuis BHV-trainingen op maat.
Ieder jaar overleggen we opnieuw welke thema’s en onderwerpen we in de training behandelen.
Denk aan ontruimingen, kleine blusmiddelen, ploegleiders, etc.