Woonstichting JOOST
Digitale asbesttraining voor Woonstichting JOOST
Afgelopen voorjaar volgden medewerkers van Woonstichting JOOST een maatwerktraining Asbest Herkennen. Deze training was volledig afgestemd op de wensen van de woonstichting, waarbij de deelnemers zelf onderwerpen hebben aangedragen. Naast algemene theorie, werden deelnemers meegenomen naar de praktijk en waar zij in hun dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met asbest. Dit gedeelte werd volgens hen positief ondersteund door middel van de meegeleverde VR-bril en de ontwikkelde app van SGS Search. Hiermee loopt men virtueel door een woning, kantine of fabriek. Tijdens deze rondgang werd o.a. gevraagd of bepaalde materialen of elementen asbesthoudend kunnen zijn. Deze training hebben we naar tevredenheid van JOOST digitaal verzorgd via Teams, waarbij alle deelnemers de hele dag interactief een bijdrage hebben geleverd aan de training. ‘Door op de juiste momenten de training te onderbreken met pauzes of bijv. een visuele rondgang, was het goed vol te houden om je aandacht/focus te houden op je beeldscherm en de training.’