Deskundig Leidinggevende Projecten standaard (DLP)

Na afloop van de DLP training zijn cursisten in staat om zelfstandig veiligheidsmaatregelen te treffen.

Cursusduur: 2 dagen 

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Zoals verwoord in onder andere het Arbo-informatieblad 22 of CROW-publicatie 400 dienen leidinggevenden op een project bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Deze kennis verkrijgt de cursist door het volgen van de cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP).

Ook in het kader van de BRL SIKB 7000 (Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water) bodemsaneringen) is het noodzakelijk dat uitvoerende medewerkers kennis hebben op het gebied van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. De BRL SIKB 7000 eist van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon onder andere kennis te hebben van de inhoud van CROW-publicatie 400. Door het volgen van de DLP-cursus kan aan deze eis worden voldaan.

DOELGROEP

Operationeel leidinggevenden van aannemers in de GWW (waaronder ook BRL 7000-gecertificeerde aannemers), ZZP’ers bij (water)bodemsaneringen evenals toezichthouders en handhavers van (lokale) overheden en milieudiensten. De DLP mag zijn werkzaamheden uitvoeren in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’.

Let op! Voor het werken in de klassen ‘Rood vluchtig’ en ‘Zwart’ moet de DLP geregistreerd zijn bij het CROW. Hiervoor verzorgen wij vanaf januari 2018 de cursus R-DLP die afgesloten wordt met het CROW-examen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren;
  • maatregelen praktisch toepassen;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • Luchtkwaliteitsmetingen theorie en het praktische gebruik van apparatuur;
  • Uw rol als de 'DLP’er in de praktijk.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform CROW 400 richtlijn. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het diploma DLP-400. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het 'platform CROW 400'.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Zoetermeer, Nieuwegein en Velsen.

Trainingsdag 1 duurt van 8.30u tot en met 16.30u. Trainingsdag 2 van 8.00u tot en met 17.30u (incl. examen).