Bijscholing Deskundig Leidinggevende Projecten volgens CROW-publicatie 400

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat om maatregelen op- of af te chalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

De veiligheidsklasse-indeling is gewijzigd met het actief worden van de nieuwe CROW-publicatie 400 (werken in of met verontreinigde bodem, juni 2017). Hiermee zijn de eisen aan de diverse deskundigen in het werkveld aangepast voor de veiligheidsklassen met een hoog risico.

Deskundig Leidinggevenden Projecten moeten sinds 1 januari 2019 aantoonbaar en middels examen getoetst aan de nieuwe kenniseisen te voldoen. Na het succesvol afronden van de bijscholing DLP moet de DLP het certificaat elke vijf jaar verlengen.

De DLP mag werkzaamheden uitvoeren in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’.

DOELGROEP

De cursus is bestemd voor de DLP, KVP, MVK, HVK, AH en MoSHE wiens DLP-certificaat dient te worden verlengd in het kader van de CROW-publicatie 400.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

De cursus H-DLP (bijscholing DLP) geeft invulling aan de gestelde eisen in CROW-publicatie 400.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding legt u het DLP examen af.

TOELATINGSEISEN

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig DLP-certificaat op basis van CROW-publicatie 132.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Zoetermeer, Nieuwegein en Velsen.

De trainingsdag duurt van8.00 tot circa 15.00u. Een onafhankelijk examenbureau neemt het examen af in de middag van 15.00 tot 17.30 uur.