Training Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten - VOAM

De ‘Training Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten geeft inzicht in de risico’s en toont hoe om te gaan met de depositie van zonnepaneelrestanten. 

VOAM leden betalen € 175,00 per persoon. Niet-leden van VOAM betalen € 350,00 per persoon.

€ 0,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

Inleiding

Bij grootschalige branden waarbij zonnepanelen zijn betrokken, kunnen verbrandingsproducten en onverbrande resten van zonnepanelen in de omgeving worden verspreid. Dit leidt tot vragen over de mogelijke risico’s van depositie en over de taken en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Literatuuronderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en praktijkonderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben geleid tot het advies om, afhankelijk van de locatie en hoeveelheid, de depositie van zonnepaneelincidenten op te ruimen. De VOAM heeft hiertoe samen met het Verbond van Verzekeraars en Stichting Salvage het ‘Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten’ opgesteld.

Omschrijving

In Nederland liggen steeds meer zonnepanelen op gebouwen en bedrijven. Bij een brand kunnen zonnepanelen dusdanig beschadigd raken dat onderdelen en kleine deeltjes in de omgeving kunnen neerkomen. De ‘Training Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten geeft inzicht in de risico’s en toont hoe om te gaan met de depositie van zonnepaneelrestanten. Personen die deze training met succes hebben afgerond worden als Deskundig Inventariseerder Zonnepaneel Incidenten (DIZI) in het VOAM register op de VOAM website vermeld.

Doel van de training

Na het volgen van de training kent de inventariseerder het ‘Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten’ van VOAM, de risico’s van een brand met zonnepanelen, weet hoe het verontreinigd gebied dient te worden ingekaderd en hoe de depositie dient te worden opgeruimd en afgevoerd.

Doelgroep

De training is primair ontwikkeld voor betrokkenen die zich bezighouden met het inschatten van de risico’s en het bepalen van de omvang van de verontreiniging. Denk hierbij aan DIA’s van asbestonderzoeksbureau’s, maar ook aan medewerkers van Stichting Salvage. De training is daarom ook beschikbaar voor personen en bedrijven buiten de asbestbranche.

Opzet van de training

De training bestaat uit één theoretisch dagdeel. Hierin leert men de kenmerken van verschillende zonnepanelen en de risico’s bij verbranding kennen. Het VOAM protocol wordt doorgenomen en in casussen uitgevoerd en besproken. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Na de training ontvangt men een bewijs van deelname en volgt registratie in het VOAM register op de VOAM website.

Cursusduur

1 dagdeel van 3 uur, in de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

De cursus wordt georganiseerd in Staphorst, Spijkenisse, Heeswijk en Amsterdam in samenwerking met SGS Search.

Prijs

VOAM leden betalen € 175,00 per persoon. Niet-leden van VOAM betalen € 350,00 per persoon. Prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers per groep.