BHV Ploegleider basis praktijkdag incl. casus en e-learning

Met de e-learning ploegleider leert u leidinggeven aan en controleren van de BHV-ploeg, op het moment dat het u uitkomt. Tijdens de training wordt de praktijk behandeld.

€ 375,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun organisatie goed voor te bereiden op ongevallen, brand en eventuele (gedeeltelijke) ontruiming. De werkgever mag zich hierbij laten ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Bij meerdere BHV-ers in dienst is het advies om één of meerdere ploegleiders te hebben. De Ploegleider:

  • geeft leiding aan het BHV-team tijdens een calamiteit
  • leid de inzet van BHV-ers met onder andere juiste communicatie en middelen in goede banen

DOELGROEP

Medewerkers die de rol van ploegleider gaan vervullen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een online trainingspakket waarmee u zelfstandig de theorie leert. Aangevuld met een eendaagse praktijktraining met herkenbare praktijkvoorbeelden. Daarbij gebruiken we foto's en filmpjes.
  • U leert de theoretische basis in uw eigen tempo op het moment dat het u uitkomt. Het theorie-gedeelte dient te zijn afgerond voor aanvang van de training.
  • Tijdens de praktijkdag oefent u onder begeleiding van de docent verschillende praktijksituaties.
  • Na afronding van de training ontvangt u een digitaal bewijs van deelname.

Gerelateerde trainingen/examens