Asbest in grond en puin (NEN 5897/NEN 5707)

Een compleet overzicht van wet- en regelgeving op het gebied van asbest in de bodem, en de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Cursusduur: 1 dag

€ 395,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na. Niet alleen in gebouwen en installaties; ook in de bodem. Het kan hierin terecht zijn gekomen als afvalmateriaal tijdens een bouwproject voor 1994, toen asbest nog niet verboden was. Ook kan asbest in grond terecht komen bij calamiteiten, zoals een brand of explosie.
Om het werk in de grond veilig uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat uw medewerkers asbest in grond en puin kunnen herkennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan.

DOELGROEP

  • Aannemers in de sector GWW (grondverzet, wegenbouw en waterbouw).
  • Bodemsaneerders die beschikken over het certificaat BRL-7000.
  • Bodem- en milieumedewerkers van de gemeente.
  • Deskundig Leidinggevenden Projecten verontreinigde grond (DLP).

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Algemene informatie over asbest (wetgeving, onderzoeksmethoden, gezondheidsrisico's).
  • Materiaalherkenning (referentiematerialen asbestsoorten (NEN 5896), asbesthoudende materialen).
  • Behandeling van de veiligheidsmaatregelen (gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen).
  • Behandelen van onderzoeken conform NEN 5707 'asbest in de bodem' en NEN 5897 'asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat' (onderzoeksopzet, monstername, analyses).
  • Praktische kennis en vaardigheden.
  • De cursist ontvangt na afloop van de training een certificaat van deelname.

Gerelateerde trainingen/examens