Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV2) 2 dagen

De laatste stap in het behalen van uw DAV-persoonscertificaat, om veilig en volgens de richtlijnen asbest te mogen saneren.

Cursusduur: 2 dagen aaneengesloten

De locatie wordt bepaald in overleg met de eerste aanmelder.

€ 425,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Vanaf 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht dat asbestsaneerders een persoonscertificaat hebben. Hieruit blijkt dat zij zijn opgeleid in theorie en praktijk.

Per 1 maart 2016 is de nieuwe DAV-regeling van kracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in DAV1 en DAV2. DAV2 is de laatste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbestverwijderaar. Deze praktische opleiding richt zich op een veilige asbestverwijdering volgens de richtlijnen, welke voldoen aan de voorwaarden van het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat..

De praktijk staat in dit deel van de cursus centraal. Aan bod komen thema’s als: omgaan met calamiteiten, uitlezen onderdrukregistratie, emissiearm saneren, saneringstechnieken in containment en veilig uitsluizen van afval. Na het behalen van DAV2-examen, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2.

Bekijk hier de visual 'Hoe wordt u een asbestexpert?'.

Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels. Uiteraard moet iedereen zich aan deze regels houden. Een praktijkgerichte opleiding biedt uitkomst: de regels en toepassing ervan staan centraal. Weten hoe het moet, is stap één. Het in de praktijk brengen stap twee.

INSTRUCTIEFILMS

Ter ondersteuning van deze training zijn diverse instructiefilms gemaakt. In deze video's herhalen we de procedures stap voor stap, zodat u goed voorbereid het examen in gaat.

INSTRUCTIEFILMS BEKIJKEN

DOELGROEP

  • Asbestsaneerders (in het bezit van een DAV1, DAV of DTA certificaat)

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Theoretische en praktische tweedaagse basistraining.
  • Door het praktijkgerichte karakter is deze training de meest efficiënte wijze om aan de wettelijke eisen te voldoen. We gebruiken praktijkvoorbeelden zodat de training aansluit bij het dagelijkse werk van de cursist. 
  • Onze jarenlange ervaring met het aansturen en controleren van asbestsaneringen is gebruikt voor de opzet van deze training. Dit biedt cursisten de garantie dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.
  • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar.

Gerelateerde trainingen/examens