Installatie-/ Werkverantwoordelijke Hoogspanning

In deze training leert de cursist veilig te werken met hoogspanningsinstallaties; van wet- en regelgeving tot het daadwerkelijk oefenen met een installatie onder spanning. 

Cursusduur: 5 dagen aaneengesloten

€ 4.565,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

De Arbowet verplicht werkgevers en werknemers om de nodige maatregelen te treffen om een veilige werkplek te garanderen. In de NEN-EN 50110 en de NEN 3840 zijn een aantal bepalingen opgenomen voor het veilig werken aan hoogspanningsinstallaties. Een organisatie is bijvoorbeeld verplicht personen aan te wijzen die de verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van de werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. Deze installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke moet over voldoende kennis en inzicht beschikken over de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.


DOELGROEP

Personen die de verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • In de vijfdaagse training Installatie-/Werkverantwoordelijke Hoogspanning leert u de bedrijfsvoering bij hoogspanningsinstallaties goed te laten verlopen.
 • De cursist beschikt na afloop over inzicht in de mogelijke risico’s van de werkzaamheden en weet welke voorzorgmaatregelen hierbij horen. Ook kan hij/zij beslissen of de werksituatie voldoende veilig is om met de werkzaamheden door te gaan.
 • De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
  • relevante normen en wetgeving
  • elektriciteitsvoorziening en installaties
  • gereedschappen en beschermingsmiddelen
  • opstellen van opdrachten
  • risico’s en procedures
  • het beoordelen en creëren van een veilig werkgebied
 • In de training is veel aandacht voor praktijkoefeningen, waarbij daadwerkelijk geoefend wordt met installaties onder spanning.

Gerelateerde trainingen/examens