E-learning ADR Awareness

Volg waar en wanneer u dat wilt deze E-learning ADR awareness, om inzicht te krijgen in de richtlijnen voor werken met gevaarlijke stoffen volgens het ADR.

€ 71,00

Inschrijven

DOELSTELLING

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het plan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg. In het ADR staan onder andere:

  • Criteria voor gevaarsindeling
  • Vervoersvoorwaarden
  • Voorschriften voor en eisen aan verpakkingen en tanks
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Deze training volgt de eisen uit het ADR en geeft u inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het omgaan met gevaarlijke stoffen.


DOELGROEP

  • Magazijnmedewerkers
  • Productiemedewerkers
  • Medewerkers transport en logistiek

INHOUD

  • Training conform hoofdstuk 1.3 ADR
  • Een e-learning pakket, waarmee u de training online kunt volgen wanneer het u het beste uitkomt.

Gerelateerde trainingen/examens