E-learning ADR Awareness

Volg waar en wanneer u dat wilt deze E-learning ADR awareness, om inzicht te krijgen in de richtlijnen voor werken met gevaarlijke stoffen volgens het ADR.

Cursus op aanvraag

DOELSTELLING

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het plan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg. In het ADR staan onder andere:

  • Criteria voor gevaarsindeling
  • Vervoersvoorwaarden
  • Voorschriften voor en eisen aan verpakkingen en tanks
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Deze training volgt de eisen uit het ADR en geeft u inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het omgaan met gevaarlijke stoffen.


DOELGROEP

  • Magazijnmedewerkers
  • Productiemedewerkers
  • Medewerkers transport en logistiek

INHOUD

  • Training conform hoofdstuk 1.3 ADR
  • Een e-learning pakket, waarmee u de training online kunt volgen wanneer het u het beste uitkomt.

Gerelateerde trainingen/examens