E-learning ADR/ IATA Awareness

Alles weten over het vervoer van gevaarlijk stoffen door de lucht en over de weg? Volg de e-learning ADR-IATA awareness op het moment dat het u uitkomt.

€ 65,00

Inschrijven

DOELSTELLING

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het plan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg.
In het ADR staan onder andere:

 • Criteria voor gevaarsindeling
 • Vervoersvoorwaarden
 • Voorschriften voor en eisen aan verpakkingen en tanks
 • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Deze training geeft u inzicht in en maakt u bewust van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en over de weg.


DOELGROEP

 • Magazijnmedewerkers
 • Productiemedewerkers
 • Medewerkers transport en logistiek
 • Verlader
 • Expediteurs


INHOUD

 • Training conform hoofdstuk 1.3 ADR & 1.5 IATA (key 4,5 & 7)
 • Een e-learning pakket, waarmee u de training online kunt volgen wanneer het u het beste uitkomt.

Gerelateerde trainingen/examens