Examen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Het DTA-examen is de laatste stap op weg naar het deskundig toezicht houden bij asbestsaneringen.

€ 725,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.

DOELGROEP

 • Leidinggevenden bij asbestsaneringen.
 • Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen.
 • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het certificatieschema Bijlage XIIIc onderdeel b bij artikel 4.28 arbeidsomstandighedenregeling.
 • Iedereen die recent de cursus Deskundig Toezichthouder Asbestsloop heeft gevolgd.

Om deel te kunnen nemen aan het DTA-examen dient de kandidaat te beschikken over een DAV-certificaat van vóór 01 oktober 2015, een DAV 2-certificaat of een DTA certificaat.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Het examen DTA toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als DTA.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel bevat een toets met 35 meerkeuzevragen en een aantal open vragen.
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit, zoals het verpakken van asbesthoudend afval of het houden van een voorlichtingsgesprek. Hij/zij moet daarvoor naar verschillende ruimten, waarbij steeds andere werkomstandigheden zijn nagebootst. Een deel van de praktijkopdrachten voeren de kandidaten in duo’s uit.
 • Het examen DTA duurt in totaal één dagdeel en is toevertrouwd aan een onafhankelijk exameninstituut.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Vereiste aan te leveren formulieren

 • Geldig Facefit-test certificaat
 • Werkgeversverklaring Masker
 • Certificaat deel 2 instructie “adembescherming”
 • Geldig DAV2 certificaat of geldig DTA certificaat
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBEX certificatie-overeenkomst

Gerelateerde trainingen/examens