Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Met deze training worden medewerkers klaargestoomd om de risico’s van het werken aan installaties onder laagspanning te overzien en adequaat te handelen.

Cursusduur: 3 dagen

€ 893,00
Cursus op aanvraag

VOOROPLEIDING

Het is gewenst dat de deelnemers tenminste een elektrotechnische vooropleiding op niveau 2 volgens de WEB hebben behaald.

ACHTERGROND

De Arbo-wet eist een veilige werksituatie voor elke werknemer. Vooral bij het werken aan elektrische installaties is dit van groot belang. In de NEN-EN 50110 en de NEN 3840 zijn een aantal bepalingen opgenomen voor het veilig werken aan installaties onder spanning. Het werken aan elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Inzicht in deze risico’s voorkomt situaties die gevaren opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en omgeving. Een vakbekwaam persoon is iemand die door opleiding en ervaring in staat is gevaarlijke situaties te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.

DOELGROEP

Personen die als vakbekwaam persoon werkzaamheden verrichten aan, met of bij laagspanningsinstallaties.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • In de driedaagse training Vakbekwaam Persoon Laagspanning gaan we in op alle aspecten die van toepassing zijn voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Kennis van wetgeving en normen zijn hierbij belangrijk, evenals de risico’s die verbonden zijn aan het werken met elektriciteit.
  • In de training leert u de werkvoorschriften voor laagspanning kennen en hoe deze in de praktijk werken. Daarbij is het gebruik van beschermingsmiddelen onontbeerlijk.
  • Na afloop van de training kunt u een inschatting maken of de werksituatie voldoende veilig is om met de werkzaamheden door te gaan.
  • De training kenmerkt zich door de grote hoeveelheid praktijkoefeningen, waarbij daadwerkelijk geoefend wordt met installaties onder spanning.

Gerelateerde trainingen/examens